Karta uczestnika obozu żeglarskiego

OW Largo Klub Żeglarski Wda